Privacybeleid:

Mocht je het privacybeleid ook willen downloaden, klik dan op onderstaande knop:

Versie 1.1 (8 november 2019)

Welkom, dit is het privacybeleid van KEINU, gevestigd aan Mauritslaan 49 (6129 EL) te Urmond en bekend onder KvK nummer 69746087 te Roermond.

KEINU waardeert jouw privacy en zal in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort: AVG) zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. In dit privacybeleid lees je welke gegevens wij van jou verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Je kunt altijd zonder opgave van reden een beroep op ons doen om jouw gegevens te verwijderen of aan te passen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten en website van KEINU. Door gebruik te maken van deze website geef je aan dit privacybeleid te accepteren.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wanneer jij (via onze website) informatie bij ons aanvraagt:

 • Jouw voor- en achternaam
 • Jouw e-mailadres
 • Andere (persoons)gegevens die je schriftelijk of mondeling aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek, naar aanleiding van jouw informatievraag. Hieronder vallen alle vormen van jouw communicatie met ons via telefoon, skype, e-mail, etc..

Wanneer jij een klant bent:

 • Jouw NAW gegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.
 • Alle verslaglegging rondom het proces van jouw hulpvraag (klantdossier), dat wij wettelijk verplicht moeten bijhouden conform de regels van onze beroepsvereniging Collectief Alternatief Therapeuten (afgekort: CAT).
 • De inhoud van jouw communicatie met ons via telefoon, skype, e-mail, etc..
 • Andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek, in relatie tot onze overeenkomst.

WAT DOEN WIJ MET JOUW GEGEVENS EN HOE LANG BEWAREN WE DEZE?

Het is onze intentie jouw gegevens niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk of wettelijk bepaald is.

Wanneer jij informatie bij ons aanvraagt:

 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens en overige door jou versterkte informatie uitsluitend om jouw specifieke informatievraag te beantwoorden.
 • Wij slaan jouw gegevens niet op in adres- of mailinglijsten, tenzij jij ons hiertoe verzoekt om op de hoogte te blijven van onze nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen.
 • Wij bewaren al jouw communicatie met ons gedurende 3 maanden vanaf ons laatste contactmoment, tenzij jij ons verzoekt deze informatie eerder te verwijderen uit onze systemen.

Wanneer jij een klant bent:

 • Wij gebruiken jouw NAW gegevens voor administratieve doeleinden, zoals facturering, en om contact met je op te kunnen nemen als dat nodig is voor onze overeenkomst.
 • Alle informatie die jij ons versterkt om het proces van jouw hulpvraag vorm te geven, is strikt vertrouwelijk en zal nooit zonder jouw schriftelijke toestemming voor andere (anonieme) doeleinden gebruikt kunnen worden dan het dienen van jouw persoonlijk ontwikkelproces.
 • Jouw klantdossier zal 15 jaar bewaard blijven conform de wettelijke verplichtingen en de regels van onze beroepsvereniging Collectief Alternatief Therapeuten (afgekort: CAT), tenzij jij gebruik maakt van het recht op vernietiging (zie algemene voorwaarden).
 • Wij bewaren jouw contactgegevens in lijsten zodat wij jou op de hoogte kunnen houden van nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen, tenzij jij schriftelijk aangeeft hier geen prijs op te stellen.

PRIVACYBELEID VAN ANDERE WEBSITES

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen waar wij naar doorverwijzen en/of mee samenwerken. Wij raden je aan jezelf goed op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze andere websites en bronnen.

PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Het is niet onze bedoeling om via de website persoonsgegevens te verzamelen van jongeren onder de 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouder(s) of voogd(en). Wij kunnen de leeftijden van onze websitebezoekers niet controleren. Wij raden ouders aan toezicht op de online activiteiten van hun kinderen te onderhouden om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht je ervan overtuigd zijn dat wij gegevens van jouw minderjarig kind verzamelen, kun je hiervoor contact met ons opnemen via info@keinu.nl.

DELEN MET DERDEN

KEINU verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal uitsluitend informatie delen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van jouw overeenkomst met ons of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht. KEINU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen door:

HOE KOMEN WIJ AAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

KEINU heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort: AVG) beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage: Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij KEINU over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen: Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in ons bestand kan veranderen, kun je hiertoe een verzoek bij ons doen om je gegevens te wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of af te schermen.

Beperken van de verwerking: Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om KEINU te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar: Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van KEINU of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht: Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van KEINU te verkrijgen. Wij zullen deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken: In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat wij je daardoor bepaalde diensten niet meer kunnen leveren.

WAT ZIJN COOKIES EN HOE GEBRUIKEN WIJ DEZE?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van KEINU worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van KEINU worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

KAN DIT PRIVACYBELEID WORDEN GEWIJZIGD?

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Bij kleine wijzigingen hoeven wij dit niet door te geven aan onze contacten. Wij adviseren je daarom het privacybeleid regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

WAAR KAN JE TERECHT MET VRAGEN EN KLACHTEN?

Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid en de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, of een klacht hebben over hoe wij jouw gegevens verwerken, dan kun je een e-mail sturen naar info@keinu.nl

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.