Klachtenregeling

Aangesloten bij GAT geschillencommissie

KEINU is aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (afgekort: WKKGZ). Via de beroepsorganisatie Collectief Alternatief Therapeuten (afgekort: CAT) is KEINU aangesloten bij de Geschillen Alternatief Therapeuten (afgekort: GAT), bekend onder het lidmaatschapnummer: 20170774.

KEINU volgt de klachtenprocedure van de Geschillen Alternatief Therapeuten (afgekort: GAT). Deze wordt hieronder uitgelegd conform de regels van het GAT.

 

U heeft een klacht wat nu?

GAT adviseert u om uw onvrede of klacht over uw behandeling eerst met uw behandelaar te bespreken. Vaak lost dit het probleem op. Als er bijvoorbeeld sprake is van een misverstand kan een gesprek verheldering brengen. Therapeuten die aangesloten zijn bij een door GAT erkende beroepsorganisatie zijn meer dan bereid om met u in gesprek te gaan. Komt u er samen toch niet uit of laat de situatie het niet toe het te bespreken? Volg dan onderstaand stappenplan.

1. Leg de klacht neer
Elke therapeut die aangesloten is bij het GAT is aangesloten bij een door het GAT erkende beroepsorganisatie. Bent u ontevreden over uw behandeling? Geef dit dan door aan deze beroepsorganisatie.

2. Dien de klacht in
Dien de klacht in bij GAT. De gratis toegankelijke en onafhankelijke GAT klachtenfunctionaris zet zich in om samen met u en de therapeut tot een oplossing te komen.

3. Commissie doet uitspraak
Komen u en de therapeut niet tot een oplossing? Betaal het klachtengeld (€125). Dit bedrag ontvangt u terug indien u in het gelijk wordt gesteld. De commissie doet een passende en bindende uitspraak.

 

Volg desgewenst de link naar het GAT en CAT via onderstaande schilden.